Predstavenie spoločnosti

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť CNET-KE s.r.o. vznikla v roku 2002 a ako už samotný názov poukazuje, hlavným zameraním spoločnosti bolo od začiatku poskytovanie internetovej konektivity v meste Košice a blízkom okolí. Samozrejme, že po čase sme začali poskytovať aj ďalšie pridané služby, ktoré so sebou priniesol rozvoj internetových sietí. V dnešnej dobe vieme zákaznikovi poskytnúť nielen internetové pripojenie, ale aj služby registrácie a spravovania domén, webhostingové služby, inštalácie LAN sietí, kamerových a prístupových systémov. Vďaka rozsiahlym investíciám do infraštruktúry siete sú nami poskytované služby dlhodobo stabilné. Mimoriadnym prínosom pre zákazníkov všetkých kategórií je naše dohľadové centrum, ktoré monitoruje všetky hlavné uzly siete, vďaka čomu vieme dopredu predvídať potencionálne problémy.