Cassovianet Košice s.r.o.

poskytovateľ internetových služieb


Technická špecifikácia účastníckych rozhraní
         
SpoločnosťSpoločnosť Cassovianet Košice s.r.o., IČO 36213179, IČO DPH SK 2021638322, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka 13161/V poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby podľa zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. v platnom znení, na základe všeobecného povolenia č. VPT-2/2001 V zmysle § 35 ods. 1 Zákona zverejňuje spoločnosť Cassovianet Košice s.r.o. technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia. Rozhranie Ethernet elektronickej komunikačnej siete spoločnosti, spĺňa požiadavky normy IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8-vodičové podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s alebo podľa 100BASE-TX pre rýchlosti 100 Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.Koncový bod siete je ukončený na zásuvke RJ45.

   Vývod    Popis
        1           TX+
        2           TX-
        3           RX+
        4            -
        5            -
        6           RX-
        7            -
        8            -
akcia.png akcia1.png akcia2.png